Onze diensten.

Buddy&Zo levert professionele begeleiding aan volwassenen bij zorg -en ondersteuningsvragen vanuit een persoonsgebonden budget van gemeenten (PGB via WMO) of zorgindicatie via de Wlz (PGB, vpt, mpt). Wij leveren onze diensten direct aan de cliënt, ofwel prive, ofwel vanuit een opdracht van de gemeente of zorginstelling waar de cliënt zorg afneemt. Ook leveren wij onze diensten aan sociale-/participatiewerkplaatsen en dagbestedingslocaties.

Buddy&Zo biedt individuele en groepsbegeleiding. Dat kan verschillen van woonbegeleiding met de focus op ADL (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen) tot werkbegeleiding (arbeidsmatige dagbesteding of trajectbegeleiding UWV) of activiteitenbegeleiding (re-creatieve, sociaal-culturele en sportactiviteiten).

We willen het liefst methodisch met cliënten werken. Dat betekent dat we volgens een persoonlijk zorgplan te werk willen gaan. Dat kan aan de hand van een bestaand plan of we stellen samen met de cliënt een plan op. Bij Buddy&Zo is een plan niet in steen gebeiteld. We kijken naar wat het beste voor de cliënt werkt en passen zo nodig een plan aan.

Onze begeleiding kan door cliënten zelf worden aangevraagd of door een derde (bewindvoerder, zorginstelling, gemeente, dagbestedingslocatie, sociale-/participatiewerkplaats).

Bent u op zoek naar een Buddy&Zo? Neem contact met ons op via het contactformulier in de link onder aan deze pagina.