Tarieven

Starttarief voor alle vormen van begeleiding is: €27,50 per uur.*  Het uiteindelijke tarief wordt in overleg met u vastgesteld en vastgelegd in een zorgovereenkomst.

Reiskosten zijn niet bij de uurtarieven inbegrepen. Hiervoor geldt een standaardvergoeding van 0,19 cent per km.

Heeft u vragen over de hoogte van ons tarief en hoe wij tot dit tarief komen dan leggen wij dat graag aan u uit.

* Dit tarief komt ongeveer overeen met wat uw gebudgetteerd uurtarief is bij een indicatie van 2-3,9 u/p/w voor "Begeleiding individueel" uit PGB-Wlz zoals vastgesteld over het kalenderjaar 2018.